Tomasz Wojciechowski, Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych

Tomasz Wojciechowski, Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych